Discursul vizual ca interfață: Aspecte energo-informaționale ale aurei


  Călin Dolcoș


  Cuvinte cheie: arhetip, informație, aură informațională, interfață, comunicare, variabilitate
   
  Scopul urmărit prin această prezentare este familiarizarea celor interesați cu un univers al informației relevat de forme arhetipale diferite și coexistente, surprinse în imaginile electrografice, pentru înțelegerea funcției de interfață adaptativă și integratoare a aurei corpului uman. Motivația implicită este înțelegerea complexității ființei umane și a modului ei de interacțiune, prin informație, în contextul marii diversități a mediului înconjurător natural, social și cosmic.
   
  Tehnica de cercetare utilizată este originală, fiind adecvată studiului câmpurilor radiative ale corpurilor. Investigarea s-a realizat prin electrografie (EG), ce permite testarea aurelor obiectelor aflate într-un câmp generat de un semnal unic monopolar pozitiv sau negativ de înaltă tensiune (4-35 kV) și mică intensitate (1-15 mA), de formă triunghiulară, cu pantă brusc ascendentă (15-30 microsecunde) și pantă lent descendentă (100-500 microsecunde). Imaginile au fost receptate pe filme radiologice așezate pe ecranul de sticlă al electrografului și în câmpurile radiative ale corpurilor studiate.
   
  Ipoteza de la care am pornit este aceea că filmul radiologic surprinde, prin tehnica electrografică instantanee ale structurii informaționale a câmpurilor radiative, din proximitatea corpurilor.
   
  Metodele de analiză folosite au fost comparația, analogia și complementaritatea, precum și similaritatea semnalelor EG. Materialele studiate au fost electrografii palmare, plantare și frontale ale unor subiecți umani, comparativ cu electrografii ale unor corpuri nevii, vii și moarte.
   
  Notă: Pentru descrierea cât mai adecvată a rezultatelor obținute prin cercetările EG în viziunea noastră informațională am introdus o serie de termeni și sintagme apelând la analogii și similitudini printr-o extrapolare transdisciplinară.
  Scurt glosar și concepte:
   
  Arhetip-model, formă inițială, pattern comun, regăsit la diferite nivele de organizare.
   
  Imaginea EG înregistrează urme, amprente ale unor pattern-uri care se repetă în mod constant și corespund unei anumite codificări, pattern-uri ale unor arhetipuri informaționale, care ne ajută să descifrăm caracteristici ale Aurei.
   
  Aura informațională este un câmp radiativ informat având ca purtători elementari cuante de informație numite de noi „informoni“. Aceștia au forme arhetipale diferite într-o suită, de la simplu la complex. Pentru fiecare arhetip există o codificare specifică și aura este organizată pe nivele de complexitate informațională, începând cu arhetipul globular, urmat de cel de evantai, ramificat, floral etc. Aura coexistă cu „substanța“ care are ca „purtători“ atomii și cu câmpul energetic având ca „purtători“ cuante de energie. Fiecărui nivel al aurei îi corespunde o anumită codificare ce are la bază un anumit arhetip.
   
  Aura – rezultantă a câmpurilor radiative ale unui corp – este purtătoarea unor mesaje arhetipale codificate care conțin informații despre gradul de evoluție naturală a corpului respectiv. În aură forma liniilor de forță generează tipul posibil de dinamică, de metabolism informațional.
   
  Ordinul interfețelor este dat de complexitatea interacțiunilor în aura unui corp: interfața de ordinul „1“ corespunde nivelului suprafeței corpului, interfețele de ordin superior corespund unor nivele de interacție rezultate din interferența cu aurele altor corpuri.
   
  Interacția ca proces de comunicare are loc la interfața corpurilor prin intermediul aurelor pe diferite nivele de complexitate. Imaginile EG demonstrează existența comunicării prin coduri arhetipale informaționale specifice interfețelor.
   
  Mâna definește și exprimă ființa umană prin potențialitățile sale de comunicare și integrare. Este mijloc creator complementar activității creatoare a creierului, o expresie arhetipală informațională a ființei umane, definită prin polaritate, complementaritate și simetrie/asimetrie. Organizarea topologică a unui organ implică o organizare anatomică și una funcțională.
   
  Aceasta descrie complexitatea structurală corespunzătoare fiziologiei organului, supunându-se legii „funcția creează organul“, determinând o formă specifică, corespunzătoare acestei funcții. În forma organelor pot fi ușor recunoscute arhetipurile prezente în aură. Savantul român, anatomopatolog, Francisc I. Rainer (1874-1944) remarca valoarea diagnostică a formei organelor, definind anatomia ca fiind „știința formelor vii“.
   
  Rezultate și concluzii
   
  Din rezultatele experimentelor prezentate se obțin cunoștințe despre structurarea câmpurilor radiative informate și se pot identifica câteva modele fundamentale de structurare – arhetipuri informaționale. Studiul comparativ al imaginilor globale obținute în câmpul electropozitiv și electronegativ demonstrează prezența unui fenomen de complementaritate în structurarea polarizată a aurelor.
   
  Diversitatea formelor este legată de caracteristicile interacției electromagnetice corp-substrat. Interacția, ca proces de comunicare, are loc la interfața corpurilor, prin intermediul aurelor, pe diferite nivele de complexitate. Imaginile EG demonstrează existența comunicării prin coduri arhetipale informaționale specifice interfețelor.
   
  Polarizarea informațională la nivelul câmpului radiativ integral al unui corp se regăsește în polaritatea complementară sesizată la nivelul strimerilor, sugerând o lege fractală de ordonare informațională a aurei.
   
  Variabilitatea semnalelor EG în cadrul acestor experimente pune în evidență specificitatea câmpului radiativ al corpurilor. Aceasta este dependentă de corpul și contextul în care a fost studiat, în special pentru substraturi de sticlă și grafit în aer. Complexitatea aurei informaționale este indusă prin tendința de ordonare și organizare a arhetipurilor în câmpurile radiative, în baza unor legi cu caracter fractal.
   
  Amprentele EG înregistrate de noi sunt purtătoare de forme arhetipale informaționale, care sunt asociate proceselor ce se desfășoară în aură, procese ce sunt izomorfe celor informaționale. Arhetipul floral reprezintă o formă complexă a pattern-ului ramificat și globular, generându-se astfel o mare diversitate de forme, legate de caracteristicile interacției dintre corpuri cu diferite substraturi.
   
   
  Călin Dolcoș
  antropolog